Porady do kreatora

Co oznaczają czerwone linie?

 

Czerwone ramki lub linie to tak zwane spady lub zawijki, wyznaczają granice naszego projektu. Wszystkie
materiały znajdujące się poza liniami nie będą widoczne na produkcie.

Jak dodać zdjęcia z komputera?

 

Po lewej stronie zauważysz niebieską strzałkę z podpisem ,,Prześlij zdjęcia z komputera”. Kliknij na nią aby
przesłać zdjęcia ze swojego komputera. Następnie zaznacz wszystkie interesujące Cię zdjęcia(przejedź kursorem
trzymając lewy przycisk myszy po wybranych zdjęciach) i kliknij otwórz. Po dokonaniu tej akcji pod napisem
wyświetli się napis ,,Plik(ilość przesłana/cała ilość)” np. Plik (1/90). Koniecznie poczekaj aż wszystkie pliki
zostaną przesłane. Stanie się to gdy liczby w nawiasie będą sobie równe np. Plik(6/6).

W jaki sposób wykadrować zdjęcie?

 

Kliknij na zdjęcie które chcesz wykadrować, wokół niego pojawi się niebieska ramka. Po kliknięciu na zdjęcie, na
górnym niebieskim pasku pojawią się zakładki /KADROWANIE/, /WARSTWA NIŻEJ/, /WARSTWA WYŻEJ/, /USUŃ/, w tym
wypadku należy kliknąć kadrowanie. Następnie pojawi się nam okno z nazwą kadrowanie, w nim dostosujemy która
część zdjęcia ma być widoczna a która nie. Po dokonaniu wszystkich zmian klikamy /ZATWIERDŹ KADROWANIE/.

W jaki sposób obrócić zdjęcie?

 

Jeśli chcemy obrócić zdjęcie posługujemy się niebieską ramką widoczną na obrzeżach zdjęcia po kliknięciu na nie,
spośród wszystkich mniejszych kwadratów wybieramy ten najbardziej oddalony od ramki. Następnie klikamy na niego
myszką i obracamy w lewo lub w prawo, cały czas trzymając myszkę. Po obróceniu w wybranym przez nas kierunku i
ustawienia zdjęcia w odpowiednim położeniu, puszczamy kursor myszki.
Nasze zdjęcie jest już obrócone.

W jaki sposób przesunąć zdjęcie pod/nad inne zdjęcie?

 

Jeżeli chcesz przesunąć zdjęcie pod lub nad inne zdjęcie kliknij na zdjęcie, które chcesz przesunąć, dookoła
niego pojawi się niebieska ramka.
Jeżeli chcesz przesunąć zdjęcie pod inne, wciśnij przycisk “Warstwa niżej”.
Jeżeli chcesz przesunąć na inne, wciśnij przycisk “Warstwa wyżej”.

Jak mogę wstawić zdjęcie, jeśli nie ma gotowego pola zdjęciowego?

 

Jeśli chcemy dodać zdjęcie bez pola zdjęciowego, wystarczy przeciągnąć je kursorem w miejsce które nas
interesuje i upuścić. Zdjęcie możemy przesunąć, wykadrować i obrócić jak każde inne.

Jak mogę wstawić tekst, jeśli nie ma gotowego pola tekstowego?

 

Na granatowym pasku w górnej części ekranu widzimy napis /DODAJ TEKST/, po kliknięciu w niego zobaczymy żółtą
ramkę na swoim projekcie, w której będziemy mogli umieścić swój napis(po zatwierdzeniu tekstu ramka staje się
niewidoczna)

W jaki sposób mogę zmienić rozmiar pola zdjęciowego?

 

Kliknij na zdjęcie, dookoła niego pojawi się niebieska ramka. Na niebieskiej ramce znajdują się niebieskie
kwadraty. Złapanie i przeciągnięcie jednego z nich spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie pola zdjęciowego w
danym kierunku.

W jaki sposób dodać/usunąć strony w projekcie?

 

Jeśli chcemy dodać strony do naszego projektu należy kliknąć czerwone koło z plusem w środku. Po kliknięciu na
nie pojawią się dodatkowe strony tuż z naszymi ostatnimi. Jednak jeśli chcemy usunąć stronę z projektu wystarczy
najechać na nią kursorem, i wybrać kosz który pojawi się na szarym pasku pod naszymi wybranymi stronami. Naszym
ostatnim krokiem będzie potwierdzenie usunięcia strony.
Dwie sąsiadujące strony zostaną dodane/usunięte. Nie ma możliwości dodania/usunięcia pojedynczej strony. Ilość
stron musi być parzysta.

W jaki sposób mogę zmienić kolejność stron w projekcie?

 

Naszym pierwszym krokiem będzie wybranie zakładki strony z lewego górnego rogu. Po kliknięciu w niego wyświetlą
się wszystkie nasze strony, aby je zmienić wystarczy złapać zaznaczone strony kursorem. Następnie przeciągnąć je
w wybrane miejsce i upuścić między strony które wybraliśmy.

W jaki sposób mogę dodać/zmienić tło w projekcie?

 

Jeśli chcemy zmienić tło w naszym projekcie wystarczy wejść w zakładkę /TŁA/ w lewym górnym rogu na granatowym
pasku. Po kliknięciu na zakładkę wyświetlą się nam wszystkie dostępne wzory teł dostępnych w kreatorze, łącznie
ze zdjęciami przesłanymi do projektu które są widoczne na samym dole strony. Aby zmienić tło wystarczy
przeciągnąć wybrany obraz na nasz projekt.

W jaki sposób dodać klipart?

 

Na górnym granatowym pasku, po lewej stronie zauważysz 5 różnych kategorii, wśród nich znajduje się zakładka
/KLIPARTY/ z białym listkiem nad nim. Po kliknięciu na nią wyświetlą się nasze kliparty. Teraz możemy wybrać
najbardziej nas interesujący obrazek i przeciągamy go kursorem, trzymając lewy przycisk myszy. Gdy już znajdzie
się w miejscu który chcemy, puszczamy przycisk myszy. Nasz klipart można zmniejszyć, powiększyć lub obrócić.

W jaki sposób usunąć zdjęcia z panelu bocznego?

 

W jaki sposób przesunąć zdjęcie nad lub pod inne?
Jeśli chcemy żeby zdjęcie było widoczne nad lub pod innym zdjęciem, musimy na nie kliknąć. Wokół niego pojawi
się niebieska ramka.

W jaki sposób zmienić układ stron?

 

Żeby zmienić układ strony, należy wejść w zakładkę /UKŁADY/ w lewym górnym rogu na granatowym pasku. Po
kliknięciu na zakładkę wyświetlą się nam wszystkie dostępne układy stron w naszym kreatorze. Teraz możemy wybrać
najbardziej nas interesujący układ pól zdjęciowych i kliknąć na niego myszką. Po kliknięciu wyskoczy nam okienko
/ZMIANA PROJEKTU STRONY/, które informuje nas o skutkach zmiany strony. Następnie należy wybrać różowy przycisk
/POTWIERDŹ/.